Onsite Team

Manohar Mandal

Mrs Neelam Devi

Mr Ashwani Neeraj

Mr Ritesh Kumar

Mrs Madhuri Devi

Mr Naval Kumar Mandal

Mr Rishi Nand

Mr Mithu Kumar

Mr Nitish Kumar

Mr Sunil Kumar

Mr Sumit Kumar

Mr Gautam Kumar

Mr Bultu Kumar

Mr Nitesh Kumar

Mr Sanjeev Kumar

Mrs Amrita Kumari

Mr Bharat Kr Singh

Mrs Archana Kumari

Planning Team

Dr Pankaj Kumar

Mrs Jyoti Kumari

Prof Tapas Chandra Nag

Dr Pranav Prasoon

Dr. Meenkashi Maura

Dr Bhaskar Sharma

Dr. Poorti Kathpalia

Dr Sanjay Dey

Ms Shilpa Gorla

Dr. Amit Kumar

Mrs Neha Jha

Mr Abhishek Anand

Dr Sneha Gupta

Mr Ritesh Kumar

Dr Balpreet Kaur

Dr Kumar Abhiram Jha

Dr Lalit Gautam

Dr Sudhanshu Sekhar

Dr Nilay Mitash

Dr Javed A. Quadri

Dr Rahul Kumar

Mr Shashi Kumar

Mr Sushil Kumar

Dr Rajeev Chaturvedi

Dr Anshul Sharma

Mr Devender Kumar

Dr Ranjan Gupta

Mr Kunal Kaushik

Dr Avishek Prakash

Mr Bidhan Chakrabarty

Mr Animesh Thakur

Volunteers

Mrs Pratima Kumari

Mr Ajay Kumar

Mr Chhotan Kumar

Mr Dileep

Mr Jitesh Saxena

Mr Kundan Kumar

Dr Sushma Rani

Mr Kundan Thakur

Mr Nishant Neeraj

Mr Puneet Kumar

Mr Rajendera Prasad Singh

Mr Rohit Singh

Mr Tarun Kumar

Mr Amar Raj

Mr Subhash Pr Sinha

Mr Abhishek Neeraj

Mr Karan Kumar

Mr Randhir Mandal

Mr Sharvan Kr Sinha

Mr Gautam Kr Sinha

Mr Rumit Raj

WhatsApp chat